רוצה להרוויח יותר כסף על פקדונות שקליים?

הגדל טקסט
הקטן טקסט

רוצה להרוויח יותר כסף על פקדונות שקליים?

 

הפקד באינטרנט או ביתר ערוצי הבנקאות הישירה (עמדות לאומי דיגיטל, גישה ישירה, לאומי Call)
ותוכל ליהנות מהטבות בריבית*.

 

מעוניין להפקיד לפיקדון שקלי?

לאומי מציע לך מגוון פקדונות לתקופות שונות ובתנאים שונים – בהתאם לצרכיך והעדפותיך

(כמוצג בטבלות הנמצאות בהמשך).

 

  • סכומי המינימום להפקדה ושיעורי הריבית מפורטים בעלון שיעורי ריבית בפקדונות שקליים 
  • פרטים נוספים אודות פקדונות, הניתנים להפקדה באינטרנט, תוכלו לראות גם במערכת "גלישה ישירה", באמצעות לחיצה על אפשרות "להפקדת פיקדון" בטבלאות הפקדונות שלהלן.

 

  להפקדת פיקדון באינטרנט 

  להפקדת פיקדון באמצעות מוקד לאומי Call התקשר *לאומי או 5522*

 

בכל מועד תשלום ריבית, ינוכה מסכום הריבית מס הכנסה במקור, על פי הוראות החוק (מידע נוסף על שיעורי המס החלים על רווחים בפקדונות ראה כאן).

 

עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.


 

מגוון הפקדונות שלנו

הגדל טקסט
הקטן טקסט

פקדונות יומיים
שם הפיקדוןתקופת הפיקדוןנקודות יציאהמידע נוסףאפשרויות הפקדה
"פידיום" (פיקדון יומי) צובר ריביתיומיים ומעלהבכל יום, ללא הודעה מוקדמת.פיקדון בריבית משתנה. חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל 

סניפי לאומי

"פידיום" (פיקדון יומי) עם זמן פירעון

יומיים ומעלהבכל יום, ללא הודעה מוקדמת.פיקדון בריבית משתנה. חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522*

עמדות לאומי דיגיטל

סניפי לאומי

פיקדון עם ערך מוסףפיקדון יומי, עד תאריך ה-19 לחודש בחודש הקרובבכל יום, ללא הודעה מוקדמת, למעט יום לפני הפירעון.לחץ כאן למידע נוסףאינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל סניפי לאומי
 עלון שיעורי ריבית בפקדונות שקליים

 

פקדונות לא צמודים בריבית קבועה
שם הפיקדוןתקופת הפיקדוןנקודות יציאהמידע נוסףאפשרויות הפקדה
פק"מ חדש364-7 יוםאיןבפקדונות ל-7-365 יום יש אפשרות לחידוש אוטומטי.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל 

סניפי לאומי

פק"מ 3,4,5

5 חודשיםבתום 3 ו-4 חודשיםשיעור הריבית עולה ככל שתקופת ההפקדה ארוכה יותר.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522*

סניפי לאומי

פיקדון רנטה חודשיתשנה, שנתיים, 5 או 6 שניםאיןפיקדון המשלם ריבית חודשית לחשבון העו"ש.

לאומי Call בטל. 5522* 

סניפי לאומי

פיקדון רב חודשי

פר"ח שקלים

60-13 חודשיםאיןפיקדון המשלם ריבית דריבית שנתית.לאומי Call בטל. 5522*

סניפי לאומי

 עלון שיעורי ריבית בפקדונות שקליים

 

פקדונות לא צמודים בריבית משתנה ובריבית ברירה
שם הפיקדוןתקופת הפיקדוןנקודות יציאהמידע נוסףאפשרויות הפקדה
פק"מ רבעוני זמין כל שבוע3 חודשיםכל 7 ימיםריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל 

סניפי לאומי

פק"מ רבעוני זמין כל חודש

3 חודשיםמדי 30 יוםריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522*

עמדות לאומי דיגיטל

סניפי לאומי

פיקדון רב חודשי18 חודשיםאיןריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל סניפי לאומי

פק"מ פריים

ל-365 יום

365 יוםאיןריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522*

עמדות לאומי דיגיטל

סניפי לאומי

פק"מ פריים

לתקופות גמישות

7-365 יוםאיןריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווחאינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522*

עמדות לאומי דיגיטל

סניפי לאומי

גלישה ל-125 יום125 יוםאיןריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווחאינטרנט (להפקדה)
 

 

פקדונות בתשלומים
שם הפיקדוןתקופת הפיקדוןנקודות יציאהמידע נוסףאפשרויות הפקדה
פק"מ בתשלומים3 שניםחודשיות, מתום החודש הראשון, ביום ביצוע הוראת קבע.פיקדון בהפקדות

חודשיות בהוראת קבע.

ריבית משתנה על בסיס פריים בניכוי מרווח. מרווח ראשון בנקודות יציאה במהלך 11 החודשים הראשונים, מרווח שני בפירעון או בנקודות יציאה מתום שנה. יתכנו מקרים בהם המרווחים יהיו זהים.

אינטרנט (להפקדה)

לאומי Call בטל. 5522* 

עמדות לאומי דיגיטל 

סניפי לאומי

 עלון שיעורי ריבית בפקדונות שקליים

 

פקדונות צמודי מטבע חוץ
שם הפיקדוןתקופת הפיקדוןנקודות יציאהמידע נוסףאפשרויות הפקדה
פיקדון צמוד מטבע365-7 יוםאיןהפקדונות הם: צמודי דולר ארה"ב, צמודי אירו או צמודי ליש"ט. ביצוע הפקדה לפי שער בל"ל למכירה. פירעון הפיקדון לפי שער בל"ל לקניה.לאומי Call בטל. 5522* 

סניפי לאומי

 עלון שיעורי ריבית בפקדונות שקליים


 

הבהרות לפקדונות שקליים

הגדל טקסט
הקטן טקסט

הבהרות

 

  • * ההטבה תתווסף לריבית הסטנדרטית התקפה ליום ההפקדה.
  • * ההטבה בריבית, הניתנת בגין הפקדה בערוצים הישירים בכל סוגי הפקדונות (למעט בפידיום), תקפה עד לתאריך הפירעון של הפיקדון. בפקדונות מתחדשים - ההטבה בתוקף לתקופת ההפקדה הראשונה בלבד ולא חלה בתקופות החידוש של הפיקדון.
  • הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או ההנחות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • הפרסום אינו מהווה הצעה לקבלת הפקדונות או ייעוץ להשקעה.